MAXPRO2U


Kami mengucapkan selamat datang kepada semua pengedar MaxPro. Aktiviti kami adalah sebuah syarikat yang menjalankan perniagaan berkonsepkan TRADING yang membayar komisen kepada peniaga dan kami membahagikan komisen kami kepada 2 jenis komisen. Tiada unsur INVESTMENT atau SKIM yang menawarkan pulangan yang berganda tanpa aktiviti JUAL-BELI.